LEX logo

Střelci a majitelé legálních zbraní v České republice!

Musíme nyní co nejvíce oslovit poslance Parlamentu ČR, aby podpořili ústavní právo na zbraň a musí nás být co nejvíce, aby tlak na ně byl dostačující!!!

Dne 14. března 2017 totiž schválil Evropský parlament směrnici Evropské komise, která v celé EU výrazně omezí vlastnictví a režim nakládání se všemi typy doposud legálních zbraní v rukou slušných a zákona dbalých občanů.  Zkrátí se platnost zbrojního průkazu z 10 na 5 let, omezí se ZP pro mladé sportovce a myslivce do 18 let, všechny již znehodnocené zbraně visící na stěnách se budou muset registrovat, jakož i primitivní předovky na černý prach, dále všechny obyčejné a doposud volně držené poplašné a signální zbraně. Doposud všechny bezproblémové samonabíjecí zbraně na zbrojní průkaz, do kterých existuje zásobník s větší kapacitou, než bude směrnicí dovoleno, se rovnou stanou nebo mohou stát zakázanými (pokud bude do nich zakázaný zásobník vložen), případně je bude možné vlastnit pouze dočasně…

Výsledkem bude drastická šikana slušných občanů, likvidace rekonstrukcích historických bitev všech období, ohrožení výchovy mladých sportovců a myslivců, výrazné omezení možnosti občana se spravedlivě bránit, omezení obranyschopnosti celého státu a omezení zbraní určených pro výkon práva myslivosti. Navíc i tento drastický zásah do našich práv je ověřeně jen prvním krokem, po němž budou následovat další, zakazující úplně všechno – pokud tedy tento projde a tím otevře cestu dalším a dalším zákazům...

Po formálním potvrzení Radou EU má navíc nyní ČR pouhých 15 měsíců na to, implementovat výše uvedená zásadní omezení práv držitelů zbraní do českých zákonů.

V naší poslanecké sněmovně se v nejbližších týdnech bude projednávat návrh na změnu ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky (sněmovní tisk 1021 www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=1021), který má zakotvit ústavní právo na legální zbraň, což by umožnilo zachovat naši stávající osvědčenou českou zbraňovou legislativu a vyhnout se tak tvrdým dopadům implementace směrnice EU o zbraních.

A co může každý z nás/vás právě teď udělat?

Navštivte poslance a žádejte po nich podporu osobně!!! Popřípadě alespoň napište maximu poslanců, každému zvlášť osobní mail, ve kterém budete žádat o podporu uvedené změny ústavního zákona č. 110/1998 Sb.

Prosíme, konejte! Nespoléhejte se na to, že to za vás udělá někdo jiný a „že to nějak dopadne!“

Navíc, velmi to spěchá,  začněte proto hned… (nejlépe již zítra!) Samozřejmě, maximálně šiřte tuto výzvu všemi svými dostupnými prostředky, aby se zapojilo co nejvíce lidí!

Jsme pevně přesvědčeni, že budoucnost nám všem za naše současné úsilí poděkuje!

 

S úctou a poděkováním všem zodpovědným

Za výbor Petice: Mgr. Pavel Černý, Jaroslav Pekařík
Za myslivce, ČMMJ: Ing. Bohumil Straka, Ph.D.
Za sdružení LEX: Ing. Tomáš Trávníček - prezident

Zde jsou prosím kontakty - při rozkliknutí jména se zobrazí mapa s adresou kanceláře a kontakt, na kterém lze domluvit osobní schůzku, zpravidla v pondělí, které mají zákonodárci vyhrazené pro setkávání s občany:
všichni poslanci dle krajůwww.psp.cz/sqw/organy2.sqw?kr=1
zákonodárci ústavního výboruwww.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4001
zákonodárci bezpečnostního výboruwww.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4901
zpravodaj novely ústavního zákona Marek Bendawww.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=4&o=7
V příloze najdete e-mailové adresy všech poslanců také ve wordovém dokumentu.
Neoslovujte prosím ale ty z poslanců, kteří „jsou již přesvědčení“ nebo zjevně dlouhodobě na naší straně (zejména navrhovatele novely – viz seznam: Roman Váňa, Milan Chovanec, Igor Jakubčík, Zuzka Bebarová Rujbrová, Bronislav Schwarz, Robin Böhnisch, Jan Birke, Miroslava Strnadlová, Vítězslav Jandák, Jiří Zemánek, Jiří Koskuba, Jaroslav Foldyna, František Adámek, Jiří Petrů, Jana Černochová, Dana Váhalová, Petr Kořenek, Jaroslav Krákora, Karel Černý, Pavel Havíř, Leo Luzar, Pavel Antonín, Zdeněk Soukup, Martin Kolovratník, Pavel Plzák, Miloš Babiš, Pavel Čihák, David Kasal, Zdeněk Ondráček, Ivo Pojezný, Václav Snopek, Stanislav Mackovík, Josef Zahradníček, Josef Šenfeld, Vojtěch Adam).
Nenechte se ale při případném jednání s poslanci oklamat záměrně nepravdivou protiargumentací  nebo tvrzením, že se v problematice vůbec nevyznají nebo že ústavní změna je „nepotřebná“, „neúčinná“, „zbytečná“ apod. Taktéž se nedejte balamutit sliby „podání žaloby proti směrnici“. Pokud sami nemáte dostatek argumentů pro jednání (či psaní mailů), přečtěte si aktuální oficiální stanovisko sdružení LEX k EU směrnici, které taktéž najdete zde  v příloze.

Přílohy:
SouborPopis#Velikost
Stáhnout tento soubor (Mailové adresy poslanců parlamentu ČR.docx)Mailové adresy poslanců parlamentu ČR.docx  46 kB
Stáhnout tento soubor (LEX_Evropska_smernice_a_co_dal.pdf)LEX_Evropska_smernice_a_co_dal.pdf  103 kB