LEX logo

 Vážení čtenáři,

LEX z.s. ve spolupráci s NAOOSPZbrojnice.comReloader.cz zpracoval (mimo jiné pro potřeby Call for comments and evidence ECHA) srovnávací test olověného a neolověného střeliva. Zde si můžete přečíst naše zjištění.

Tento test je součástí připomínek, které jsme jménem LEX z.s. podali agentuře ECHA. Připomínky, které přímo nesouvisí se střeleckým testem, jsou uveřejněny v dalších článcích. Nicméně je třeba je chápat jako celek. LEX z.s. a jeho níže zmínění partneři se zabývali vybranými oblastmi (konkrétně vlivem olova na životní prostředí a na zdraví lidí a efektivitou a bezpečností alternativního střeliva). Ostatní oblasti zpracovávaly zahraniční partnerské organizace.

V úvodu je třeba velmi poděkovat několika organizacím a osobám, které nám pomohly s realizací.

Pavel Cink – člen výboru NAOOSP a majitel Reloader.cz a toho času 4 střelec na světě v kategorii Rim Fire Heavy Varmint (WRABF World Championships 2019)  – nám velmi pomohl s fyzickou realizací srovnávacího testu. Zajistil dodání většina nestandardního střeliva a zároveň většinu použitých zbraní, dále poskytl k některým střeleckým položkám střelnici Malý Újezd u Mělníka a především se ujal střelby všech položek, kde hrála kritickou roli vysoká přesnost (4.5, .22LR, .308Win).

Tomáš Vaněk – předseda NAOOSP – nám velmi pomohl v rešeršní části, když nám vybral a připravil relevantní zdroje vztahující se k vlivům olova a jeho alternativ na životní prostředí a zdraví člověka.

Tomáš Gawron – autor a majitel Zbrojnice.com – stál u zrodu myšlenky střeleckého testu a velmi pomohl při definování cílů a použitých metod.

Zdeněk Kutílek – zajistil odlití střel 9mm Luger ze zinku.

Nemenší dík patří střelcům dalších střeleckých položek: Erikovi Hanušovi (9mm Luger) a Tomášovi Trávníčkovi (.357Mag) současnému prezidentovi LEX z.s.

 

Poznámka: Článek obsahuje vybrané fotografie. Veškeré fotografie ve vysokém rozlišení jsou v přiloženém zip souboru.

Tento článek má svou anglickou verzi zde: Comparative test of lead and nonlead ammunition

Srovnávací testy olověného a neolověného střeliva

autoři: David KARÁSEK, Pavel CINK, Erik HANUŠ, Tomáš TRÁVNÍČEK

publikováno: 16. 12. 2019

Abstrakt:

Provedli jsme srovnávací testy olověného a bezolovnatého střeliva. K testování jsme použili střelivo nejběžnějších ráží a podmínky testů jsme nastavili tak, aby byly stejné nebo co možná nejbližší okolnostem, při kterých se takové střelivo v praxi používá. Při testech jsme se zaměřili na srovnání přesnosti, ceny, a v některých případech také na riziko odrazů. Přesnost většiny bezolovnatého střeliva je zřejmě dostačující pro běžné účely, ale nikoli pro použití ve sportovních disciplínách zaměřených na přesnost. V úvahu přicházejí také ekonomické otázky, jelikož střely z měděných slitin, které se ukázaly nejpřesnější, jsou také nejvíce nákladné. U těchto střel se navíc projevil silný sklon k odrazům a dalším negativním efektům

 1. Úvod

Bezolovnaté střelivo je dostupné v mnoha rážích. Jeho kvalita a bezpečnost je však sporná. Proto jsme provedli srovnávací testy. Jelikož nás zajímaly zejména praktické aspekty, vybrali jsme pro každý účel nejběžnější používanou ráži, odpovídající běžně používané zbraně, a vzdálenosti jsme zvolili takové, které jsou u daných účelů obvyklé.

 2. Diabolky

K testování jsme použili cínové diabolky EXACT ráže 4,5 mm, vážící 0,440 g, od českého výrobce JSB. Pro srovnání jsme použili olověné diabolky EXACT o hmotnosti 0,547 g od stejného výrobce. Abychom minimalizovali jiné vlivy na přesnost, požádali jsme světového střelce Pavla Cinka (4. místo v mistrovství světa v disciplíně Rimfire Heavy Varmint), aby test odstřílel se svou zbraní PCP rifle Ataman MKII Benchrest, s úsťovou energií 16 J (při použití olověných diabolek), se stoupáním drážek 16.5 palce (jedna otáčka střely na 419 mm hlavně), založenou v benchrestovém stojanu. Test proběhl na kryté střelnici na vzdálenost 25 metrů. Pro každý typ střeliva jsme vystřelili čtyři skupiny po pěti ranách.

Střelivo

Položka 1

Položka 2

Položka 3

Položka 4

Průměrný rozptyl

Cínové

< 1 mm

5 mm

4 mm

8 mm

4,25 mm

Olověné

< 1 mm

< 1 mm

< 1 mm

< 1 mm

< 1 mm

Rozptyl jsme měřili jako vzdálenost středů dvou vzájemně nejvíce vzdálených zásahů. Podle střelce je takovýto rozptyl dostačující pro rekreační střelby, ale ne pro sportovní střelbu.

3. Malorážkové střelivo

Pro testování jsme použili střelivo COPPER-22 od amerického výrobce CCI se střelou vyrobenou lisováním z plastu a měděného prášku, vážící ing 1,05 g. (jediné bezolovnaté malorážkové střelivo na trhu – výrobce již ukončil výrobu, ale stále ještě je na trhu dostupné). Pro srovnání jsme použili středně kvalitní terčové střelivo Lapua Midas + s olověnou střelou vážící 2,59 g. Výše uvedený střelec odstřílel test upravenou malorážkou Calfee Turbo se stoupáním drážek 16,5 palce (jedna otáčka střely na 419 mm hlavně), založenou v benchrestovém stojanu. Test proběhl na kryté střelnici na vzdálenost 50 metrů. Pro každý typ střeliva jsme vystřelili pět skupin po pěti ranách.

Střelivo

Položka 1

Položka 2

Položka 3

Položka 4

Položka 5

Průměrný rozptyl

Měď / polymer

13 mm

29 mm

39 mm

34 mm

40 mm

31 mm

Olovo

6 mm

7 mm

5 mm

7 mm

10 mm

7 mm

Rozptyl jsme měřili mezi středy dvou od sebe nejvíce vzdálených zásahů. Podle střelce je tato přesnost nedostačující nejen pro sportovní střelbu, ale (vezmeme-li v úvahu dodatečný rozptyl způsobený průměrným střelcem a zbraní) i pro rekreační střelbu či lov drobné zvěře.

U střeliva COPPER-22 jsme také zjistili několik vedlejších problémů. Při střelbě zřetelně zapáchalo po spáleném plastu. Lze tedy uvažovat o riziku zdravotních problémů, nicméně v rámci této studie pouze obecně, neboť se nám nepodařilo dohledat, jaký plast střela obsahuje.  Střední bod zásahu byl u tohoto střeliva asi 7 cm nad středním bodem zásahu pro olověné střelivo, to lze však jednoduše napravit seřízením mířidel.

Výstřel je také znatelně hlasitější, což ukazuje na zvýšený tlak plynů.

Střelivo COPPER-22 se také obtížně nabíjí do komory při ručním nabíjení a byžaduje dotlačení závěrem. Příčinou může být tvar střely, její materiál, nebo obojí.

4. Puškové střelivo

K testování jsme použili čtyři běžně dostupné druhy bezolovnatého střeliva, které jsme porovnali se sportovním střelivem s olověnou celoplášťovou střelou. Pro test jsme vybrali ráži 308 Winchester, coby nejběžnější lovecké a sportovní střelivo. Testované střelivo bylo:

Hornady Superformance International (monolitická tombaková střela s plastovou špičkou)

Hornady Custom International (monolitická tombaková střela s nekrytou expanzní dutinou)

Sellier&Bellot XRG ( monolitická tombaková střela s hliníkovou špičkou)

Sellier&Bellot TXRG ( monolitická tombaková střela s plastovou špičkou)

Sako Racehead HPBT ( olověná celoplášťová střela) (porovnávací)

4.1. Přesnost

Výše uvedený střelec použil pušku Accuracy International AX s 20-palcovou (508 mm) hlavní se stoupáním drážek 10 palců (jedna otáčka střely na 254 mm hlavně) s dvojnožkou. Cíl byl postaven ve vzdálenosti 100 m na venkovní střelnici za bezvětří. Od každého typu střeliva jsme vystřelili dvě skupiny po pěti ranách. Měřili jsme také rychlost střely pomocí radarových hradel Labradar.

S&B TXRG

Rozptyl (mm)

V1 (m/s)

V2 (m/s)

V3 (m/s)

V4 (m/s)

V5 (m/s)

Vavg (m/s)

Položka 1

35

810

817

816

814

815

814,4

Položka 2

32

815

812

810

814

817

813,2

 

S&B XRG

Rozptyl (mm)

V1 (m/s)

V2 (m/s)

V3 (m/s)

V4 (m/s)

V5 (m/s)

Vavg (m/s)

Položka 1

65

778

780

779

783

783

780,6

Položka 2

78

779

781

781

778

783

780,4

 

Hornady Custom

Rozptyl (mm)

V1 (m/s)

V2 (m/s)

V3 (m/s)

V4 (m/s)

V5 (m/s)

Vavg (m/s)

Položka 1

32

788

787

782

776

784

783,4

Položka 2

23

783

786

777

782

787

783,0

 

Hornady Superformance

Rozptyl (mm)

V1 (m/s)

V2 (m/s)

V3 (m/s)

V4 (m/s)

V5 (m/s)

Vavg (m/s)

Položka 1

50

815

815

818

815

818

816,2

Položka 2

42

816

815

818

817

816

816,4

 

SAKO Racehead HPBT

Rozptyl (mm)

V1 (m/s)

V2 (m/s)

V3 (m/s)

V4 (m/s)

V5 (m/s)

Vavg (m/s)

Položka 1

16

804

805

803

803

805

804,0

Položka 2

18

805

803

804

805

803

804,0

Podle střelce je takováto přesnost dostačující pro lovecké účely a pro disciplíny sportovní střelby, kde přesnost není kritická (např. dynamická puška nebo střelba na kovové siluety). Pro jakékoli střelecké disciplíny založené na přesnosti je nevyhovující.

4.2. Odrazy

Další testovanou vlastností střeliva byla schopnost se při nárazu na tvrdou překážku odrážet či vytvářet nebezpečné střepiny. Pro tento účel jsme ve vzdálenosti 50 m postavili ocelový terč, otočený kolem svislé osy pod úhlem 45°, Zhruba 1 m od terče ve směru předpokládaného odrazu jsme postavili papírovou zástěnu 2 m vysokou a 4 m dlouhou. Pro každý typ střeliva jsme vystřelili skupinu po pěti ranách, přičemž mezi skupinami jsme papír vyměnili.

Z perforace papírové zástěny (viz přiložené fotografie) usuzujeme, že se monolitické střely odrážely bu´d celé, nebo v podobě několika velkých střepin. Za nejpravděpodobnější považujeme mechanismus, kdy se přední část (naříznutá kvůli deformaci) roztříští a rozpadne, zatímco zadní kompaktní část se odrazí jako celek. Střela s olověným jádrem se rozbila na několik velkých střepin (ovšem stále menších než střepiny z monolitických střel). Podotýkáme, že jsme pro test použili celoplášťovou střelu; lze předpokládat, že lovecká poloplášťová střela by při nárazu na tvrdou překážku fragmentovala výrazně více.

Lze tedy předpokládat, že riziko nebezpečných odrazů je u monolitických střel výrazně vyšší než u střel s olověným jádrem.

Zajímavým zjištěním bylo, že v horizontální rovině se bezolovnaté střely neodrážely ve směru střelby, ale odchylovaly se v úhlu cca 40° nahoru a dolů. Domníváme se, že to může být způsobeno dynamikou deformace přední části střely, nebo rotací střely, nebo obojím. V případě dopadu na plochu otočenou podle vodorovné osy, například val střelnice nebo svah za  zvěří, by se střepiny a monolitické střely mohly výrazně odchýlit do stran, což může být nebezpečné zejména při lovu ve skupině. Olověné střelivo fragmentovalo v obdobně širokém úhlu, ale střepiny byly menší a zhruba pravidelně rozprostřené.

Také jsme si všimli, že střelivo S&B XRG při dopadu produkovalo výrazné jiskry, intenzitou zhruba srovnatelné s výšlehem z hlavně. Nelze tedy vyloučit riziko požáru, zejména v obdobích sucha.

5. Střelivo do krátkých zbraní

Pro testování střeliva do krátkých zbraní jsme zvolili nejběžnější pistolovou ráži 9 mm Luger a jednu z běžných revolverových ráží .357 Magnum.

U střeliva 9 mm Luger jsme testovali dva různé typy nábojů. Jelikož jsme nesehnali žádné tovární bezolovnaté střelivo této ráže, vyrobili jsme vlastní se střelou odlitou ze zinku (99,9 %). První várka byla vyrobena tak, aby odpovídala technickým specifikacím továrního střeliva S&B, tj. Střela stejné velikosti (tedy lehčí, 6 g) a stejná dávka prachu (0,25 g), střela tedy byla rychlejší (440 m/s). Na fotografiích terčů jsou označeny jako “fast zinc”. Druhá várka byla vyrobena se zaměřením na stejné balistické parametry jako tovární střelivo S&, tj. množství prachu bylo změněno (0.226 g) tak, aby střela dsahovala stejné rychlosti jako tovární (390 m/s). Na fotografiích terčů jsou označeny jako “normal zinc”. Pro srovnání jsme použili dva typy střeliva: tovární střelivo S&B s olověnou celoplášťovou střelou (8,03 g) a střelivo vyrobené přebíjením s olověnou odlévanou střelou (střela 9,5 g + 0,25 g prachu).

K testování střeliva .357 Magnum jsme použili náboje Magtech First Defense s 6.15 g tombakovou střelou s expanzní dutinou. Jako srovnávací skupinu jsme použili střelivo Magtech .357Mag (.357Q) FMJ FLAT s 8.09 olověnou plášťovanou střelou s plochou špičkou a střelivo domácí výroby s olověnou střelou pro test přesnosti na krátkou vzdálenost a test odrazů, a střelivo S&B .357 Magnum SJHP s olověnou poloplášťovou střelovu s expanzní dutinou o hmotnosti 10.25 g pro test přesnosti na dlouhou vzdálenost.

5.1. Precision

 

5.1.1. Přesnost pistolového střeliva

V testu jsme vystřelili pět skupin nábojů “fast zinc” po pěti ranách, čtyři skupiny “normal zinc” po pěti ranách (zbývajících pět nábojů jsme použili pro test odrazů), pět skupin nábojů s olověnou odlévanou střelou po pěti ranách a čtyři skupiny tovarních nábojů S&B po pěti ranách. Terče byly umístěny ve vzdálenosti 50 m na venkovní střelnici za mírného větru. Střelcem byl Erik Hanuš, jeden z nejlepších místních střelců z pistole. Střelecká pozice byla vstoje bez opory.

Střelivo

Rozptyl 1

Rozptyl 2

Rozptyl 3

Rozptyl 4

Rozptyl 5

Průměrný rozptyl

Fast zinc

146 mm

148 mm

107 mm

115 mm

165 mm

136,2

Normal zinc

120 mm

162 mm

71 mm

109 mm

-

115,5

Cast lead

100 mm

122 mm

113 mm

77 mm

87 mm

99,8

S&B lead FMJ

47 mm

69 mm

86 mm

62 mm

-

66,0

Tento test považujeme za neprůkazný. Jelikož všechny odlévané střely, zinkové i olověné, vykazovaly srovnatelné výsledky, zatímco srovnávací tovární a odlévané střelivo vykazovalo výrazně rozdílné výsledky, domníváme se, že nedostatky v technologii odlévání střel ovlivnily výsledek testu více než jejich materiál. Pokud se nám podaří sehnat lepší bezolovnaté střely, budeme test opakovat.

5.1.2. Přesnost revolverového střeliva

Pro testování revolverového střeliva jsme použili revolver Ruger GP - 161 se šestipalcovou (152 mm). Terč jsme postavili na vzdálenost 15 m na venkovní střelnici za bezvětří. Střelcem byl David Karásek, střelec s průměrnou dovedností. Střelecká pozice byla vsedě s oporou. Vystřelili jsme dvě skupiny bezolovnatého střeliva po pěti ranách, jednu skupinu střeliva S&B po pěti ranách a jednu skupinu střeliva s olověnou střelou po pěti ranách. Rozptyl byl ve všech skupinách obdobný. Bezolovnaté střelivo do revolveru s monolitickou střelou tedy považujeme za dostačující pro sportovní střelbu na krátkou vzdálenost.

Pro testování přesnosti na dlouhou vzdálenost jsme použili repliku opakovací pušky Winchester 1873 od Great Gun. Terč jsme postavili do vzdálenosti 50 m na venkovní střelnici  do vzdálenosti 50 m. Vystřelili jsme jednu skupinu pěti bezolovnatých střel a jednu skupinu poloplášťových střel s expanzní dutinou po pěti ranách (pro tento test nám již bylo jen pět bezolovnatých nábojů – poměrně obtížně se shánějí). Test provedl Tomáš Trávníček, střelec s nadprůměrnou dovedností.

Střelivo

Rozptyl

Monolithic copper alloy hollow point bullet

92 mm

Lead core semi-jacketed hollow point bullet

62 mm

Pokud by tyto výsledky byly konzistentní, znamenalo by to, že bezolovnaté střelivo je ještě dostačující pro sportovní disciplíny jako střelba na kovové siluety, ale nedostačující na terčovou střelbu na delší vzdálenosti. Z pouhých pěti ran to však nelze s jistotou určit. Podrobnější test provedeme, až seženeme více bezolovnatých nábojů.

5.2. Odrazy

Střelivo do krátkých zbraní jsme testovali také z hlediska rizika nebezpečných odrazů, které se při sportovní střelbě mohou přihodit, zejména při střelbě na kovové terče. Pro tento účel jsme postavili do vzdálenosti 5 metrů, natočený v úhlu 45° vůči směru střelby. Zhruba jeden metr od terče ve směru předpokládaného odrazu jsme postavili papírovou zástěnu 4 mtery dlouhou a 2 metry vysokou. Pro každý typ střeliva jsme fotograficky zdokumentovali výsledek prvního výstřelu a celé pětiranné skupiny.

Z perforace papírové zástěny (viz fotodokumentace) usuzujeme, že monolitické střely ráže 357 Magnum se odrážely v podstatě celé, pouze s několika málo drobnými střepinami, pravděpodobně vytvořenými rozpadem deformační zóny v přední části střely.

Celoplášťové střely s olověným jádrem téže ráže se rozpadly na středně velké až malé střepiny (viz fotodokumentace).

Olověné neplášťované střely ráže 357 Magnum se roztříštily na spršku drobných střepin.

Zinkové střely ráže 9 mm Luger fragmentovaly nepravidelně – z perforace papírové zástěny usuzujeme, že z většiny střel se odlomily malé střepiny, ale většina střely zůstala pohromadě.

(Střelivo s olověnou neplášťovanou střelou jsme bohužel v době testů odrazivosti neměli k dispozici, a správce střelnice, kde jsme testovali přesnost, nám testování odrazů zakázal z bezpečnostních důvodů.)

Ammunition Cost

Zde uvádíme tabulku cen u střeliva použitého pro tento srovnávací test a článek.

Střelivo

Cena za kus (CZK)

Lead airgun pellets (EXACT JSB)

1.02

Tin airgun pellets (EXACT JSB)

0.945

Lead .22 (Lapua Midas +)

6.50

Copper/polymer .22 (CCI COPPER - 22)

6.30

Copper alloy .308 (Hornady Custom)

61.15

Copper alloy .308 (Hornady Superformance)

77.30

Copper alloy .308 (S&B XRG)

44.00

Copper alloy .308 (S&B TXRG)

45.00

Lead core full metal jacket (SAKO Racehead)

39.00

Copper alloy .357 Magnum (Magtech First Defense)

19.40

Lead core full metal jacket .357 Magnum (Magtech FMJ FLAT)

8.70

Většina lidí, kteří si sami přebíjejí náboje, jsou sportovní střelci v disciplínách, kde není důležitá přesnost, ale používá se velké množství střeliva. Proto používají vystřelené nábojnice, aby ušetřili. Jeden z těchto lidí nám sdělil, že při použití vystřelené nábojnice a koupených ostatních komponentů (střela, prach a zápalka) dokáže vyrobitnáboj za cca 50 % tovární ceny. Při použití vlastních odlévaných střel dokáže náklady stlačit až na 20 % tovární ceny. Při množství vystříleného střeliva je zřejmé, že na tyto střelce by měl zákaz olova značný ekonomický dopad. V tomto ohledu nelze olovo ničím nahradit, jelikož žádný jiný kov nelze v domácích podmínkách roztavit (i pro výrobu zinko vých střel pro testovací účely jsme museli použít průmyslovou indukční pec).

6. Závěr

Z náhražek olova při výrobě střel do ručních zbraní jsou v současné době technologicky nejpokročilejší monolitické střely ze slitin mědi. Tyto alternativy jsou přesností dostačující pro lov a pro služební či obranné účely, ačkoli nejsou tak kvalitní jako střely z olova a jsou dražší. Co se týče jiných účelů či materiálů, bezolovnaté střelivo je buď nedostupné, nebo nevyhovuje kvalitou.

Vzhledem k měkkosti a tvárnosti olova jsou střely vyrobené z náhradních materiálů také náchylnější k nebezpečným odrazům. To platí zejména pro střely vyrobené ze slitin mědi, které jsou nejtvrdší z uvažovaných náhradních materiálů, kromě oceli.

 

LEX z.s.

Poznámka: Článek obsahuje vybrané fotografie. Veškeré fotografie ve vysokém rozlišení jsou v přiloženém zip souboru.

Tento článek má svou anglickou verzi zde: Comparative test of lead and nonlead ammunition

Přílohy:
URLPopis#Velikost
Access this URL (LeadTestPhoto.zip)LeadTestPhoto.zipFotografie z testu (archiv ~270MB) 0 kB