LEX logo

Vážený/á pane/paní komisaři/poslankyně/poslanče,

dne 21. 10. 2013 podala expertní skupina komisařky Cecilie Malmströmové Evropskému parlamentu zprávu nazvanou „Firearms and the internal security of the EU: protecting citizens and disrupting illegal trafficking“, ve které navrhuje vypracování legislativních opatření, která mají zabránit šíření nelegálních zbraní, ale také výrazně omezit a ztížit držení legálních zbraní.

Žádám Vás, abyste hlasoval/a PROTI tomuto návrhu, a to z následujících důvodů:

1. V průzkumu EUROBAROMETR, provedeném samotnou EU, se občané 15 (včetně ČR) z 28 členských států EU většinou přiklonili k možnosti, že tato problematika má být řešena na úrovni národních států. Návrh komisařky Malmströmové toto nerespektuje a opírá svou legitimitu o zjištění, že 58 % občanů EU zásah Unie podporuje. Z poměru těchto faktů je však zřejmé, že by to znamenalo, že by menšina velkých států využila svůj větší vliv, aby většině menších států – včetně České republiky – vnutila svou politiku. Doufám, že jako zástupce České republiky toto nepodpoříte.

2. Ačkoli název zprávy hovoří o nelegálních zbraních, zpráva navrhuje výrazné zásahy do legálního držení zbraní, které nemají racionální opodstatnění. I samotná zpráva uvádí frekvenci vražd střelnou zbraní (legální i nelegální dohromady) jako 0,24/100 000 ročně – ve stotisícovém městě se tedy stane jedna vražda střelnou zbraní během cca čtyřech let.

3. Tyto návrhy by v mnoha případech znamenaly významný zásah do občanských práv – zejména práva na sebeobranu tím, že hodlají omezit výčet „legitimních důvodů“ pro držení zbraně. Mezi další práva, k jejichž porušení by realizací navrhovaných opatření došlo, patří pravidlo „co není zakázáno, je dovoleno“, presumpce neviny, nedotknutelnost obydlí, právo na majetek a další.

Také je nutno podotknout, že některé návrhy (například zpřísnění trestů za nelegální ozbrojování) zasahují do oblastí, které Lisabonská smlouva výslovně ponechává národním státům (v tomto konkrétním případě soudnictví).

4. Veškeré práce na tomto návrhu se odehrávaly s naprostým vyloučením těch, kterých se nejvíce týkají, tedy držitelů zbraní. Organizace zabývající se obhajobou držení zbraní, např. Evropská federace sdružení lovců a ochránců přírody, zastupující zájmy lovců z 36 zemí včetně ČR, se do expertní skupiny komisařky Malmströmové sice hlásily, ale navzdory jejich nepochybné odborné znalosti problematiky byly odmítnuty bez jakéhokoli vysvětlení.

V této souvislosti bych také připomněl celoevropský průzkum „A common approach to reducing the harm caused by criminal use of firearms in the EU“, který iniciovala přímo expertní skupina komisařky Malmströmové, nicméně po jednoznačně negativním výsledku jej hodila do koše jako „nereprezentativní“ a zcela nehodný zřetele.

Jako občan České republiky Vás tedy žádám, abyste z těchto (a dalších zde nejmenovaných) důvodů – nelegitimita návrhu, jeho faktická neobhájitelnost, zásahy do práv občanů a vyloučení těch, o nichž se rozhoduje – hlasoval PROTI tomuto návrhu.

S pozdravem

jméno a příjmení

(případně podpis)


Tento text připravil David KARÁSEK - člen představenstva LEX o.s.

Odkazy:  Komisař za Českou republiku  |  Čeští europoslanci

Žádost o prosazování zájmů občanů ČR v Evropském parlamentu

Firearms in the European Union - Flash Eurobarometer 383 | EU/CZ | Flash Eurobarometer reports

Nastal čas, aby se EU rázně postavila proti ozbrojenému násilí

Reducing gun violence: the way forward

Tisková zpráva - LEX o.s. k návrhu Evropské komise na zpřísnění regulace zbraní