LEX logo

Upozornění: Krátké zprávy nemusí vždy vyjadřovat postoje a stanoviska LEX.
Jedná se povětšinou pouze o krátké zprávy z médií, internetu a jiných zdrojů, na které chceme upozornit.

28. prosinec 2019

Střelecká revue se věnuje ručním palným zbraním. Předmětem našeho zájmu jsou palné zbraně sportovní, sebeobranné, vojenské i lovecké. Nezapomínáme ani na vzduchovky, větrovky a plynovky, které sice nejsou palnými zbraněmi, ale pilně se jimi střílí a střílet bude.

Obsah čísla 1/2020, ročník 52:

www.streleckarevue.cz/archiv-detail.aspx/2019/1/1

21. prosinec 2019

Jedno ze současných hojně diskutovaných témat je snaha o zákaz olova pro střelce a rybáře ze strany EU. Samozřejmě tím budou potrefeny i další skupiny obyvatel, např. potápěči a ti, kdo dodržují „lidové zvyky“, ale o tom se již nemluví vůbec.

https://naoosp.cz/2019/12/19/mzp

20. prosinec 2019

V návaznosti na nové složení Evropské komise v Evropském parlamentu schválila Konference předsedů seznam parlamentních meziskupin na další funkční období. Meziskupina „Biodiverzita, lov, venkov“ byla jednou z těch schválených z velmi dlouhého seznamu návrhů. Znovuzřízení této meziskupiny dává silný politický signál poslanců Evropského parlamentu na podporu klíčových činností ve venkovských oblastech Evropy v oblasti biologické rozmanitosti.

www.myslivost.cz/Pro-myslivce/Aktuality/Myslivost-ma-v-Europarlamentu-svoji-meziskupinu

20. prosinec 2019

V návaznosti na Vaši žádost podanou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, doručenou Ministerstvu zahraničních věcí ČR (dále MZV) dne 4. 12. 2019 Vám sdělujeme, že MZV jakožto povinný subjekt Vaši žádost posoudilo a rozhodlo o částečném poskytnutí informací.

www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/vyrocni_zpravy_a_dokumenty/poskytnute_informace/zaloba_proti_smernici_rady_91_477_ehs_o.html

17. prosinec 2019

V následujících dnech se roztočil kolotoč mediálního běsnění, v jehož rámci různí politici, politologové, žurnalisté, psychologové a zdravotničtí manažeři, dokonce i cvičitel genderové sebeobrany, vydali desítky článků, kterými výše uvedený názor uniknuvších svědků, či podobný sentiment některých politiků a odborníků, stavějí v lepším případě do roviny naivního blouznění, v horším nebezpečného extremismu.

https://zbrojnice.com/2019/12/15/komentar-vrazdeni-v-ostrave-a-kazatele-bezmoci

Monitoring médií

  • 22.12.2019 Tragédie v ostravské nemocnici
  • 08.12.2019 Omezení držení zbraní: soud EU zamítl žalobu ČR
  • 07.12.2019 Soud EU zamítl žalobu proti zbraňové směrnici
  • 04.12.2019 Soudní dvůr Evropské unie zamítl českou žalobu proti směrnici omezující držení zbraní
  • 24.07.2019 Petice o právu na držení zbraní

Další články