LEX logo
19. duben 2019

Austrálie je často médii dávána za příklad úspěšného zavedení zákazů a omezení civilního držení zbraní. V této souvislosti je často zmiňováno, že díky zavedení zákazů došlo k zásadnímu zlepšení bezpečnosti v zemi. Podobná tvrzení naposledy byla slyšet ze všech stran v souvislosti se zákazem samonabíjecích pušek na Novém Zélandu.

Že je Nový Zéland v dlouhodobém srovnání výrazně bezpečnější společností než Austrálie, většinu komentátorů nezastavilo. Podobně jako se neobtěžují zjišťovat informace pro své lživé články, jak například v Fact check – Austrálie bez masakrů, ČRo.

https://zbrojnice.com/2019/04/19/australie-zakazy-a-omezeni-civilniho-drzeni-zbrani-nevedly-k-zlepseni-bezpecnosti

17. duben 2019

Generální advokátka Evropského soudního dvora Eleanor Sharpston 11. dubna 2019 přednesla své stanovisko, kterým navrhla zamítnout žalobu České republiky na zrušení zbraňové směrnice. Závěr advokátky je jasný, můžete si přečíst jak plný text, tak i shrnutí LEX. Níže přináším zajímavé výňatky paní Sharpston, které na vybraných místech doprovázím svým komentářem.

https://zbrojnice.com/2019/04/17/advokatka-esd-evropska-unie-nesmi-prijimat-opatreni-opatreni-v-oblasti-predchazeni-trestne-cinnosti

16. duben 2019

Jakub Smetánka, viceprezident a člen představenstva spolku LEX - sdružení na ochranu práv majitelů zbraní z.s., povídá o vzniku a činnostech spolku a o aktuálních tématech z oblasti vlastnění zbraní běžným občanem.

https://soundcloud.com/user-419121135/jakub-smetanka-lex

15. duben 2019

Časopis se věnuje nejen palným zbraním pro profesionály a širokou střeleckou veřejnost, ale všímá si i novinek mezi doplňky, výbavou, testuje nože, prodejny a střelnice. Každý měsíc dostane čtenář 100 stran hodnotných informací, ke kterým se může kdykoliv znovu vrátit.

http://rf-hobby.cz/?profil=zbrane-a-naboje

15. duben 2019

V masmédiích se v souvislosti s projednáváním žaloby České republiky proti Evropské unii ve věci zbraňové směrnice zvedl zájem o otázky civilního držení zbraní. Jako obvykle cítí potřebu se k němu vyjádřit každý, kdo k tomu najde periodikum ochotné uveřejnit jeho názor – bez ohledu na to, jak neinformovaný, hloupý, či dokonce fakticky nesprávný až lživý tento názor je.

https://zbrojnice.com/2019/04/15/teroristicky-utok-v-bataclanu-predstavuje-argument-pro-legalni-civilni-drzeni-zbrani-ne-proti-nemu

Monitoring médií

  • 21.04.2019 Nové postihy za neplacení výživného
  • 07.04.2019 Vláda chce připravit občany k obraně státu
  • 22.08.2018 Na zakázku francouzské speciální jednotky jsme moc pyšní
  • 22.08.2018 Sharpshooters Day
  • 28.07.2018 O "zbroják" lidé přichází i kvůli zdraví

Další články