LEX logo

Se zájmem jsem si v č. 1/98 přečetl článek šéfredaktora Střelecké revue, nazvaný „Kdo se za nás postaví?“. Je dobře, že se někdo začíná zajímat o práva střelecké veřejnosti. S právy českých střelců, myslivců a vlastníků zbraní to není momentálně ještě tak špatné v porovnání s tím, co se děje ve světě. Věřte mi, že to bude daleko horší! Jasné pociťuji signály, tak jak jsou vysílány globálním hnutím, zabývajícím se zákazem zbraní na celém světě. Jsem absolutně přesvědčen, že tito lidé v současné době připravují obrovské křižácké tažení proti právům vlastníků zbraní v celosvětovém měřítku, příbuzné s globálním tažením za zákaz nášlapných min.

Tím nechci říci, že zákaz nášlapných min je špatná věc, ale chci upozornit na návaznosti, které s tímto tažením souvisejí. Je zde velké nebezpečí, že popularita a konečný úspěch hnutí za globální zákaz nášlapných min odstartuje tuto organizaci a další podobné extrémistické organizace na nové cíle. Doslechl jsem se z hodnověrných zdrojů, že některé osoby, které se zúčastnily tažení proti nášlapným minám, aby neztratily práci, se zapojují do globální lobby, podporující odzbrojení všech normálních občanů na celém světě. Je známo, že se organizaci, která se zabývala globálním zákazem nášlapných min, podařilo nashromáždit prostřednictvím sponzorů obrovský kapitál a nyní, když dosáhla svého cíle, hledá nové aktivity a programy, které by zbylým finančním zdrojům a existujícímu aparátu daly nějaký logický smysl.

Věřte mi, že takové a jim podobné organizace nezastaví své činnosti a ani jen tak nezmizí z povrchu zemského. Ty se pouze zaměří na nové cíle! Jsem skálopevné přesvědčen, že se nyní tato organizace zabývá podrobným průzkumem práv občanů této planety, právě těch práv, které opravňují občany k vlastnictví pistolí a revolverů. Jejich cílem bude kompletní zákaz vlastnictví pistolí a revolverů „civilisty“ na celém světě, tak jak se to již stalo ve Velké Británii.

Ti, kteří vlastní pouze dlouhé zbraně, se nesmějí tvářit, že se jich to netýká, protože právě oni budou na řadě v příštím kole! Globální útok na práva střelecké veřejnosti začal a jako takový jistě neujde pozornosti politiků v naší zemi.

Jisté, že se v České republice najdou politici, kteří si spočítají, že v zemi existuje značná populace občanů, která není nakloněna zákonům opravňujícím jejich spoluobčany k vlastnictví zbraní, a že právě tato voličská populace je může katapultovat na politickou orbitu. Není novinkou, že tuto taktiku s úspěchem uplatnil například Bill Clinton v USA a také Tony Blair ve Velké Británii.

Oba apelovali na voliče prostřednictvím volebních programů, které byly zaměřeny proti vlastnictví zbraní „civilisty“. Tato Clintonova taktika zastihla americkou střeleckou veřejnost naprosto nepřipravenou a zabralo to dvě volební období pod jeho vládou, než se střelecké organizace vzpamatovaly natolik, aby byly schopny se spojit k cílenému protiútoku na obranu svých práv. Ale škoda byla již učiněna.

Restriktivní opatření Clintonovy vlády zasáhlo do mnoha programů činnosti americké střelecké veřejnosti a nemyslím si, že se NRA (National Rifle Association of America) vůbec někdy podaří vrátit vše, co jim Clintonova restriktivní opatření odebrala.

Co z toho plyne pro střelecké organizace, vlastníky a výrobce zbraní v České republice? Naše republika směřuje rychle k předčasným volbám. Proto bych chtěl požádat všechny ty, kteří mají na srdci udržení současných českých zákonů o zbraních a střelivu nejenom pro současnou generaci, ale i pro generaci našich dětí, aby se zeptali kandidátů z jednotlivých politických stran na jejich názor v této citlivé oblasti a teprve na základě jejich odpovědi dali svůj hlas.

Apeluji také na všechny střelecké organizace v České republice, aby již nyní, kdy ještě nehrozí bezprostřední nebezpečí zásadních restrikcí v oblasti vlastnictví zbraní, společně vytvořily silnou organizaci na ochranu práv občanů, umožňující vlastnictví zbraní a střeliva.

Vidím zde obrovskou roli pro zbrojní průmysl, který by měl v tomto případě zapomenout na rivalitu a konkurenční boj a měl by se plné zapojit do procesu budování účinné obranné fronty. Kapitánové zbrojního průmyslu musí vytvořit podmínky k maximální podpoře střelecké lobby v rámci svých organizací, jak po stránce finanční, tak i po stránce organizačně-materiální.

Jsme v tom všichni až po uši, a proto musíme být silní, abychom byli připraveni jednat, když práva střelecké veřejnosti budou ohrožena. Bude nutné, aby se vytvořená organizace napojila na celosvětové hnutí stejného charakteru. Jedině ve spojení se silným partnerem bude organizace moci čelit venkovním vlivům, které ohrožuji práva civilního obyvatelstva vlastnit zbraně. Jedna věc je jistá: nikdo to za nás neudělá. Musí to vyjít z nás, ze zainteresované střelecké veřejnosti!

Myslím si, že otázka nezní „Kdo se za nás postaví?“, ale „Kdo se jim postaví?“

Autor: Milan Trkulja

Článek publikujeme s laskavým svolením autora článku a dále šéfredaktora časopisu Střelecká revue.
Číslo 3/1998 si můžete též zakoupit nebo prolistovat v náhledu na: Publero: Střelecká revue - Archiv č. 3/1998.