LEX logo

„Situace je vážná, nikoli však beznadějná“, končil před několika dny otevřený dopis od prezidenta LEX. Současnost ukazuje, jak velkou měl pravdu. Po týdnu hektické aktivity členů představenstva, mnoha řadových členů, ale i dalších aktivistů z řad naší střelecké komunity to vypadá, že ať Evropská komise plánuje cokoli, Česká republika (a některé další země) to nehodlají mlčky přijmout.

Postoj Komise je v současnosti neznámý. Nevíme, zda je stále rozhodnuta předložit Evropskému parlamentu návrh v jeho současné podobě, nebo ji mnohočetné negativní reakce našich i zahraničních politiků a veřejnosti přiměly k pozastavení a sebezpytování.

Každopádně je ale znám postoj České republiky, a je nebývale jednotný napříč celým politickým spektrem, státní správou, komerčním sektorem i občanskou veřejností.

V pátek se v Poslanecké sněmovně konala společná tisková konference předsedy sněmovního Výboru pro bezpečnost Romana Váni a člena Ústavně právního výboru Jana Chvojky. Roman Váňa návrh směrnice rozhodně odmítl s tím, že by přinesla zásah do práv statisíců bezúhonných občanů, aniž by jakkoli napomohla prevenci terorismu. „Ochranou občanů evropských zemí proti hrozbě teroristů určitě není celoplošné omezení legálního držení zbraní“, řekl Váňa. Poukázal také na některé vyložené absurdity, které návrh přináší: zařazení replik zbraní (ve smyslu předmětů se vzhledem zbraní) do kategorie C, což by mezi zbraně na zbrojní průkaz zařadilo nejen airsoftové a paintbalové zbraně, ale dokonce i zapalovače a dětské hračky; povinnost znehodnotit nebo zničit kulturně cenné historické zbraně v muzeích, včetně například zbraní československých parašutistů, kteří provedli atentát na Heydricha; požadavek na zbrojní licence pro firmy vyrábějící neškodné doplňky zbraní, jako třeba pažby; zákaz držení automatických a některých poloautomatických zbraní se vztahuje i na výrobu a prodej, takže bychom museli zbraně pro naši armádu dovážet ze zemí mimo EU. Jan Chvojka z Ústavně právního výboru k tomu uvedl, že Směrnice obsahuje i některé pozitivní věci, které však jsou v české legislativě už dávno zavedeny: „Naše právní úprava v této oblasti je striktní, přitom vyvážená. Při splnění přísných, ale přijatelných požadavků může zákona dbalý občan vlastnit, držet a nosit zbraň. Požadavek na registraci zbraňových napodobenin a dalších nefunkčních typů nezvýší bezpečnost, ale pouze enormně zatíží státní administrativu“. Dále vyjádřil podiv, že Směrnice dává členským státům na implementaci pouhé tři měsíce. „To je procesně a legislativně-technicky naprosto neproveditelné. Jen pro přípravu změny zákona o zbraních a jeho prováděcích předpisů je potřeba doba v řádech měsíců, navíc jen proces notifikace trvá tři měsíce.“

Ve stejné době poslankyně Jana Černochová upozornila na tyto aktivity Evropské komise v zapáleném projevu k Poslanecké sněmovně, ve kterém mimo jiné přečetla podstatnou část našeho dopisu evropským držitelům zbraní. Svůj projev zakončila návrhem vydat usnesení Parlamentu České republiky, které si dovolujeme převzít:

  • Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyjadřuje nesouhlas se záměrem Evropské komise zpřísnit kontrolu, evidenci, nabývání a držení zbraní, které jsou drženy a užívány legálně v souladu s vnitrostátním právem členských zemí Evropské unie.
  • Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odmítá, aby Evropská komise zasahovala do funkčního systému kontroly, evidence, nabývání a držení zbraní a střeliva nastaveného právním řádem České republiky.
  • Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyjadřuje podporu vytvoření všech funkčních opatření, které povedou k potírání nelegálního obchodu, nabývání, držení a jinou manipulaci se zbraněmi, střelivem a výbušninami.
  • Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odmítá, aby Evropská komise v reakci na tragické události spojené s teroristickými činy v Paříži perzekvovala členské státy a jejich občany neoprávněným zpřísněním legálního držení zbraní.
  • Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky deklaruje, že každý občan České republiky, který splní stanovené zákonné podmínky České republiky, má právo držet zbraň a odmítá represi zákona dbalých občanů České republiky.
  • Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odmítá plnit zcela vágní opatření Evropské komise, které vedou k potlačení práv občanů České republiky.
  • Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky pověřuje předsedu vlády České republiky, aby podnikl všechny právní a diplomatické kroky k zabránění přijetí takové směrnice, která by narušovala český právní řád v oblasti obchodu, kontroly, nabývání a držení zbraní a tím zasahovala do práv občanů České republiky.

Doufejme, že se poslanci v této věci dokážou povznést nad politické rozpory a společně se postaví za Českou republiku proti tomuto bruselskému nesmyslu. Ostatně, ministr vnitra a ministr spravedlnosti jedou příští pátek do Bruselu na radu ministrů, kde se bude řešit i tato záležitost. Vláda je na mimořádném zasedání pověřila, aby podpořili aktivity potírající nelegální držení zbraní a oponovali zásahům do práv držitelů legálních zbraní. Bylo by od Sněmovny zodpovědné, kdyby jim dala stejně jednoznačný mandát, o který by se mohli při jednání pevně opřít, neboť tlak ze strany Komise určitě bude obrovský.

Krom toho se na nás obrátilo devět poslanců Evropského parlamentu, kteří hodlají sepsat alternativní návrh Směrnice, a požádali nás o spolupráci. Samozřejmě rádi pomůžeme.

To by bylo asi tak všechno. Byl to hektický týden a zcela jistě nás čekají další. Děkujeme všem, kdo nás podpořili, a doufáme, že se na Vaši podporu budeme moci spolehnout i v budoucích dnech.

představenstvo LEX o.s.