LEX logo

Dnes 3.12.2019 byl uveřejněn zamítavý rozsudek ve věci žaloby Česká republika vs Evropský parlament, Rada Evropské unie podané dne 9. srpna 2017 proti novelizovanému znění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní – Věc C-482/17 (2017/C 357/06) 

Česká republika se v předmětné žalobě domáhá zrušení celého novelizovaného znění směrnice (viz příloha s oficiálním zněním věstníku EU, ve kterém byla žaloba zveřejněna).

Rozsudkem byly všechny čtyři žalobní důvody zamítnuty jako neopodstatněné a na základě toho Soudní dvůr zamítl žalobu jako celek.

Předmětný rozsudek naleznete na oficiálních stránkách ESD: Rozsudek žaloby ve věci C-482/17

Přílohy:
SouborPopis#Velikost
Stáhnout tento soubor (OJ_C_2017_357_FULL_CS_TXT.pdf)OJ_C_2017_357_FULL_CS_TXT.pdfoficiální znění úředního věstníku s žalobou 1205 kB