LEX logo

V nedávné době proběhla médii zpráva, že švýcarskému sdružení držitelů zbraní PROTELL se podařilo dosáhnout počtu podpisů potřebného pro vyvolání referenda o evropské zbraňové směrnici. Jelikož LEX a PROTELL jsou partnerské organizace, kontaktovali jsme naše švýcarské kolegy a požádali je o rozhovor.

 

Marc Heim, zástupce PROTELL pro
mezinárodní styky a reprezentant
kantonu Ticino

Podařilo se vám shromáždit 50 000 podpisů potřebných k vyvolání referenda. Šlo to hladce, nebo jste měli potíže?

Bylo to vcelku snadné, i když ze začátku jsme měli trochu obavy, protože jsme začínali s několikadenním zpožděním. Také jsme zažili pár studených sprch – například když jsme sbírali podpisy na burze zbraní v Lausanne, někteří z návštěvníků odmítli podepsat – jen zavrtěli hlavou nebo prošli kolem. Pořád nějak nechápu, co ti lidé vlastně dělali na burze zbraní.

Tak či tak, padesát tisíc podpisů jsme shromáždili před několika týdny (pozn. LEX: do konce stodenní lhůty v této chvíli zbývá 9 dnů). To nebyl žádný problém, získáním podpory pro konání referenda jsme si byli jisti. V současnosti máme 81 000 ověřených podpisů (pozn. LEX: aby byl podpis platný, je nutno jej ověřit u místních úřadů). Naším cílem bylo shromáždit 80 – 100 tisíc podpisů, abychom spoluobčanům vyslali jasný signál. Počet podpisů pro referendum obvykle jen mírně překračuje požadované minimum; pokud bychom jich nashromáždili řekněme sto tisíc, pak by si i lidé, které zbraně nezajímají, řekli „Aha – když to podepsalo tolik lidí, tak to musí být něco opravdu důležitého!“

První fáze je hotova. Jaké budou další kroky?

Teď přijde skutečná práce. Nebylo pochyb, že se nám podaří referendum vyvolat. Ovšem vyhrát ho, to je něco jiného. I mezi držiteli zbraní jsou lidé, pro které je schengenská dohoda důležitější než jejich zbraně (možná i jejich svoboda). My teď potřebujeme oslovit lidi mimo střeleckou komunitu a vysvětlit jim, že Evropská unie tímhle zasahuje do naší přímé demokracie, že jde o naši nezávislost, samosprávu a suverenitu.

Jak vypadá situace?

Když nepočítám několik málo výjimek, je naše vláda plně na straně EU. Horší situaci v tomto směru nepamatuji. Tvrdili nám, jak v Bruselu vyjednali „zvláštní podmínky“ a „pragmatická řešení“, ale ve skutečnosti směrnici v podstatě převzali tak, jak je, pouze s drobnými kosmetickými úpravami. Mají v tom podporu průmyslu, který má pocit, že bez Schengenu nebude moct nic vyvážet. Také většina médií šíří strach z „odříznutí od Evropy“.

Obávám se, že kdybychom referendum spojili pouze s otázkou držení zbraní, nezískali bychom dostatečnou podporu. Brusel ale zasahuje do mnoha dalších oblastí: pracovní trh, mzdy atd. Pokud si lidé uvědomí, že toto referendum není jen o zbraních, pak věřím, že vyhrajeme.

Nicméně i v tom případě není nic jisté, protože naše vláda má sklony vymýšlet „kompromisní řešení“, místo aby udělala to, o čem se hlasovalo. Občany to pak staví před nutnost vyvolávat další referendum jen proto, aby vládu přinutili dělat to, co bylo odhlasováno.

 

David Karásek - tiskový mluvčí a člen představenstva LEX z.s.