LEX logo

Kromě novely zákona o zbraních byl v minulém roce schválen také zákon o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky, zkráceně nadstavbový zákon. Na ten jsme se zeptali poslance za ANO Jiřího Maška jako zástupce skupiny poslanců, která ho ve Sněmovně předložila.

 

 

MUDr. Jiří Mašek - wikiweb PS | facebook

Nadstavbový zákon byl původně vládním návrhem, ale nakonec ho Sněmovně předložila skupina poslanců napříč politickým spektrem. Proč byl zvolen tento postup?

Nadstavbový zákon byl původně součástí komplexu návrhů čtyř zákonů nově upravujících podmínky pro nakládání se zbraněmi a municí, připravovaných na základě usnesení vlády ministerstvem vnitra. Bohužel došlo k časovému skluzu v projednávání předloh zákonů. Všechny čtyři návrhy byly připraveny velmi kvalitně, vznikla však obava, že se nepodaří celý balík zbrojních zákonů v tomto volebním období projednat. Navíc běžící infringement, tedy žaloba ze strany EU, a zamítnutí naší žaloby proti novele nás postavilo do situace, kdy bylo potřeba rychle legislativně reagovat, abychom Českou republiku ochránili od významnějších sankčních dopadů za neimplementaci novely evropské směrnice o zbraních. Proto jsme se s kolegyněmi a kolegy dohodli, že tento návrh z balíku připravovaných zákonů vyjmeme, upravíme tak, aby korespondoval se současně platnou právní normou, tj. zákonem o zbraních, a předložíme jako poslaneckou iniciativu. Velmi oceňuji, že tato iniciativa šla napříč celým politickým spektrem.

 

Není to na úkor kvality návrhu?

Určitě ne. Náš návrh vycházel z kvalitní předlohy připravené ministerstvem vnitra a expertní komisí, která k tomu byla zřízena. Předloha zákona z pera ministerstva vnitra prošla celým procesem připomínkování. My jsme předlohu jen upravili tak, aby korespondovala s nyní platnou právní úpravou.

 

Kterou část přijatého zákona považujete za nejdůležitější?

Za nejdůležitější považuji podstatu tohoto zákona, tedy otevření právního rámce pro budování dobrovolné, odborně – střelecky – kvalifikované zálohy státu pro případ ohrožení naší bezpečnosti. Řada občanů by v případě potřeby ochotně své zemi pomohla, avšak po zrušení povinnosti absolvování prezenční vojenské služby pro muže klesá ve společnosti procento obyvatel, kteří jsou schopni v případě potřeby bezpečně a účinně ovládat zbraň. To považuji v současném velmi problematicky se vyvíjejícím světě za velké riziko. Za důležitý považuji i fakt, že účast v programu je pro občana i dalším zákonným důvodem pro vydání povolení k nakládání s danou zbraní, a to nad rámec taxativně daných důvodů stanovených zákonem o zbraních. Hledali jsme účinné řešení, jak zvýšit podíl našich střelců na vnitřní bezpečnosti republiky a posílit jejich právní jistoty. 

 

Vaše další aktivita směřovala k určité opravě novely zákona o zbraních. O co šlo?

Šlo nejen o zákon o zbraních. Nelegální zbraně na rozdíl od zbraní legálních považuji za vážný bezpečnostní problém a už při projednávání novely zákona o zbraních jsem navrhoval, aby trestný čin nedovoleného ozbrojování byl zahrnut do výčtu skutků uvedených v § 33 trestního zákoníku čili aby byla u tohoto trestného činu možná účinná lítost. V praxi jsem chtěl docílit toho, aby kdokoli, kdo vlastní nebo jinak nakládá s nelegální zbraní a již v tom nechce pokračovat, ji mohl kdykoli dobrovolně odevzdat, a tím by mu zanikla trestnost tohoto jednání, tak jak je tomu u známých amnestií v rámci novel zákona o zbraních. Jako lékař znám lidskou psychiku a vím, že držitel nelegální zbraně může mít stovky důvodů takový protiprávní stav ukončit, ale jen málokterý z těchto důvodů vydrží několik let, do chvíle vyhlášení další časově limitované amnestie. S ohledem na to, že při novelizaci zákona o zbraních na tomto návrhu nebyla úplná shoda, což je škoda, podařilo se mi jej uzákonit až v novele trestního řádu, která vyšla zákonem 220/2021 Sb. Účinnost této změny je až od 1. ledna 2022.

Dále jsem řešil nedopatření, že do novely zákona o zbraních se vloudil šotek, který ponechal vzduchovky s úsťovou energií na 16 J v kategorii C, tedy s povinností mít na ně zbrojní průkaz. Představa zákonodárce při novele zákona byla taková, že vzduchovky budou pouze v kategorii D do ráže 6,35 mm včetně a C-I v ráži nad 6,35 mm. I to se podařilo pozměňovacím návrhem k jinému zákonu opravit. Účinnost změny je bohužel opět posunuta až od 1. února 2022. Chtěl jsem načíst ještě několik oprav a upřesnění pro zvýšení právní jistoty občana, které si podle mého názoru zákon zaslouží, ale bohužel jsem v nevhodnou dobu skončil v nemocnici s covidem, takže bude potřeba to dokončit v dalším volebním období.

Mám velkou radost, že se v tomto volebním období podařilo uzákonit tolik diskutovanou novelu LZPS, tedy obranu života se zbraní, pro kterou jsem také aktivně zajišťoval podporu.

 

David Karásek - analytik a člen představenstva LEX z.s.