LEX logo
29. únor 2012

U příležitosti semináře věnovaného balistické ochraně se v pátek 17. února 2012 ve střelnici Trigger Service v Brně, sešli zástupci občanského sdružení LEX (Česká republika) a Legis Telum (Slovenská republika), ke krátké organizační schůzce, věnované společnému memorandu. Cílem bylo seznámit koordinátory obou sdružení v zájmovém i občanském rozsahu a připravit...

číst dále...
23. únor 2012

Fenomén tzv. šílených střelců se do popředí společenských věd i médií dostává po každém trestném činu tohoto charakteru, přičemž je nutné připomenout, že i Česká republika (ČR) má s podobným druhem trestné činnosti také zkušenosti. Zde představené téma je většinou zpracováno buď ve formě kasuistiky, psychologického profilu střelce (či střelců) či dokumentárního pořadu (např. Bowling for Columbine od M.

číst dále...
8. únor 2012

Co má sdružení, které si klade za cíl „Hájit práva majitelů a držitelů zbraní“ společného s myslivostí? Velmi mnoho. Myslivci tu byli, jsou a budou. Žijeme v kulturní krajině a pokud ji chceme udržet v dobrém stavu, musí se o zvěř v lesích a na polích někdo starat.

číst dále...
8. únor 2012

Co má sdružení, které si klade za cíl "Hájit práva majitelů a držitelů zbraní" společného s myslivostí? Velmi mnoho. Myslivci tu byli, jsou a budou. Žijeme v kulturní krajině a pokud ji chceme udržet v dobrém stavu, musí se o zvěř v lesích a na polích někdo starat.

číst dále...
9. leden 2012

Ve Střelecké Revui vyšel tento měsíc článek o použití zbraně při ochraně obydlí - historie, jak to funguje v USA a jak by to mohlo fungovat u nás. Vzhledem k tomu, že se naši zákonodárci vyjádřili ve smyslu, že by bylo dobré udělat sebeobranu "jako v USA", tak aby měla veřejnost trochu představu, co to vlastně znamená.

číst dále...
5. leden 2012
Dne 1.1. došlo v Tanvaldu k události, kdy třiašedesátiletý držitel legální zbraně zastřelil čtyřiadvacetiletého muže a zranil jeho o dva roky mladšího bratra. Střelec tvrdí, že byl napaden a jednal v nutné obraně. V případu figurují různé skutečnosti, jako etnický původ postřelených a jejich kriminální minulost, stále však nejsou vyšetřena a známa podstatná fakta – zatím nebyli vyslechnuti svědci, nebyly provedeny podstatné posudky ani rekonstrukce. číst dále...
20. prosinec 2011

Na Valné hromadě 2011 dostalo představenstvo od členů za úkol vytvořit, projednat a schválit návrh organizačního řádu sdružení. Autorem organizačního řádu je pan Přemysl Hoffman, který do něj rovněž zapracoval všechny námitky a připomínky. Návrh Organizačního řádu schválilo představenstvo LEXu dne 19. 12. 2011 v poměru 5 pro, 1 proti, 1 nehlasoval (dovolená mimo republiku).

číst dále...
15. listopad 2011

Přinášíme vám protokol z Valné hromady LEXu 2011. Zveřejňujeme jej bez příloh, neboť nové stanovy zde již jsou a prezenční listinu považujeme za důvěrný dokument. Protokol z Valné hromady Sdružení LEX ze dne 5. 11. 2011 Datum Konání: 5. 11. 2011 Místo konání: Praha 7, Kulturní dům Vltavská, malý zasedací sál Začátek: 9:00. 

číst dále...
9. listopad 2011

Vážení přátelé, důležitá valná hromada je za námi. Stručně si dovolím informovat, že VH LEXu 2011 se skládala ze tří bloků: 1) Veřejný blok s hosty - sestával z přivítání a promluvy prezidenta, ředitele a členů představenstva LEXu. Dále se konala diskuse s hosty (zástupci MVČR, TOP09 a Koruny České). 2) Blok pouze pro členy - schvalování nových stanov.

číst dále...
9. listopad 2011

Jedním z hlavních bodů Valné hromady LEXu v roce 2011 bylo schválení nových stanov reflektujících naše aktuální a budoucí potřeby. Zde předkládáme výsledek. Změna stanov - návrh Stanovy Sdružení LEX zaregistrovaného Ministerstvem vnitra ČR dne 29. 4. 1998 pod číslem VS/1-1/35903/98-R. I.

číst dále...