FAKT 1: Jsou 2 kamarádi. Jeden "s autem", druhý "s pistolí".

FAKT 2: Dívka se domluví s kamarádem "s autem", aby pro ni přijeli na nějakou zábavu a odvezli ji.

FAKT 3: Kamarádi ji odvezli do chatové osady do chatky patřící dívce (nebo rodičům)

FAKT 4: Nevlastnímu otci, se návštěva kamarádů u dívky nelíbila a vznikla potyčka mezi otčímem a kamarádem "s pistolí"

FAKT 5: Posudky obhajoby i obžaloby hodnotí střelce jako člověka klidného, inteligentního, socializovaného, vyhýbajícího se stresu a násilí

FAKT 6: Otčím svolil pouze k jednomu posudku při kterém navíc po nějaké době odmítl pokračovat. Tento posudek jej hodnotí: "Nevalidní, téměř absolutní lžiskóre, vyšetřovaný má silnou snahu o sobě uvádět nepravdivé a nadhodnocující skutečnosti"

FAKT 7: ještě několik hodin po střelbě, kdy postřelený již nepil, byl postřelený ve stavu mírné až střední opilosti

FAKT 8: soudce ihned na začátku soudního přelíčení prohlásil: "Mně se zbraně nelíbí" a po zjištění, že obviněný drží a nosí zbraň pro sebeobranu prohlásil: "To jsem ještě neslyšel"

FAKT 9: jeden posudek vypracovaný primářem chirurgie, kde se píše: "Přitom právě vznik tohoto poranění vylučuje verzi poškozeného o tom, že v okamžiku střelby stál proti obžalovanému a ruce měl mírně od těla (při prohlídce znalcem MUDr. Jiříčkem poškozený uvedl, že mel ruce podél těla), protože při tomto postavení toto poranění vzniknout nemohlo" - tak tento posudek byl vyřazen jako nadbytečný

FAKT 10: naopak posudek znalce JUDr. Náchodského byl připuštěn přesto, že JUDr Náchodský už v posudku řešil věci, které mu nepřísluší. JUDr. Náchodský není psycholog. Přesto si dovolil fabulace jako "Lze považovat za standardní, aby se obecně člověk ozbrojoval proti lidem, které nezná? Jedná se u něj o návych chodit stále ozbrojen? V případě, že ano, pak chodí pravidelně střílet, aby se udržoval ve střelecké kondici?" (zde se opět vraťmě k FAKTu 5, kde střelce hodnotili znalci v oboru psychologie).  Kromě tohoto tento připuštěný posudek obsahoval jednoznačně chyby, kdy v jedné části znalec uvádí: "Rovněž není uvedeno, na které straně měl v této fázi uloženou zbraň v pouzdře" a na následující straně cituje z protokolu: "poslepu nahmatal pouzdro pistole, umístěné se zbraní na pravé straně". A další a další nesrovnalosti.

FAKT 11: střelec měl na hlavě znatelné rány po úderech

FAKT 12: na jeho zbrani byla nalezena krev

FAKT 13: odvolací soud zamítl provedení rekonstrukce, která by asi jako jediná zcela jasně prokázala, jestli zranění, která utrpěl poškozený, mohla vzniknout tak, jak říká obviněný nebo tak, jak říká poškozený

FAKT 14: střelec v době incidentu trpěl nemocí, díky které mu ubývala svalová hmota (něco se štítnou žlázou - přesně je to popsáno v jeho lékařském posudku)

FAKT 15: sám státní zástupce požadoval "jen" podmíněný dvouletý trest.

FAKT 16: soudce okresního soudu uloži čtyřletý nepodmíněný trest

FAKT 17: soudkyně krajského soudu vyjádřila politování, že se neodvolal i státní zástupce, takže nemůže obviněnému zvýšit trest.

FAKT 18: zákon o zbraních a střelivu POVOLUJE za splnění podmínek nosit skrytě palnou zbraň z důvodu ochrany života, zdraví nebo majetku. Mezi podmínky patří trestní bezúhnonnost, spolehlivost (nepáchání přestupků na úseku zbraní, občanského soužití, alkoholismu apod...), zdravotní a odborná způsobilost.

Jaké jsou tedy verze poškozeného a dnes již odsouzeného? Zkráceně:

Poškozený (postřelený): "Požádal jsem mladíky, aby opustili pozemek, že si je tam nepřeji. Nebyl jsem agresívní, ani vulgární. Po opakovaných výzvách jeden z mladíků odešel a druhý zůstal a choval se arogantně (později upřesněno jako gesta hlavou). Uchopil jsem levou paži a vykazoval jej z pozemku. Jakékoli údery popírám. Obviněný se mi vytrhnul a já jej opět chytil. To se opakovalo 2x. Po-té obviněný použil sprej, který se mi pokusil nastříkat do obličeje, ale zasáhl mne pouze okrajově. Následně zaujal bojový posed (levá noha skrčená, pravá natažená do strany) a 3x na mě vystřelil ze vzdálenosti 1.5m"

Střelec, obviněný a odsouzený: "Dívka mne požádala, abych rozestavěl zahradní nábytek. V tom přišel nějaký opilý agresívní muž a vyhrožoval mi rozbitím huby. Kamarád už šel, já chvíli váhal, ale šel jsem nakonec taky. Opilý muž ke mě přistoupil zezadu, uchopil mě za levé rameno, otočil k sobě a několikrát udeřil do obličeje. Proto jsem vytáhl pepřový sprej a nastříkal mu ho do obličeje. Nepřineslo to však žádný efekt. Útočník stále pokračoval v úderech do obličeje.Útočník mě srazil na zem a dál mě bil, zejména doobličeje. Pak jsem vytáhl pistoli a z jednou vystřelil. Útočník dál pokračoval v útoku. Tak jsem vystřelil ještě dvakrát. Pak teprve po deseti sekundách útočník přestal."

FAKT 19: střelec po potyčce sám zavolal Policii a pokušel se postřelenému poskytnout první pomoc.

FAKT 20: postřelený měl na sobě v době střelby bundu. Policie tuto na místě našla, zaprotokolovala, nafotila a NECHALA LEŽET !!! Bunde se následně ztratila. Bunda, ze které šlo prokázat, z jaké vzdálenosti střelec střílel (díky povýstřelovým splodinám).

Nechme teď stranou diskuze na téma liberálnosti zákona o zbraních. Jistě se najde mnoho lidí, kteří s tím nesouhlasí a mnoho, kteří s tím souhlasí.

Dokonce nechme stranou i diskuze na téma, jak to bylo doopravdy - nikdo z nás u toho nebyl. Tu jistotu nemáme nikdo.

Co je pro mě ale velikým námětem k diskuzi je to, jak je možné,

...že soud vyloučí některé znalecké posudky a některé ne?

...že zcela jistě jen náhodou jsou vyloučeny posudky pouze obhajoby?

...že jsou naopak přijaty posudky, kde jde soudní znalec zcela nad rámec toho, co má hodnotit?

...že soudce muže soudit spor, kde předem říká, že prostředek obviněného nemá rád?

...že soudkyně lituje, že se neodvolal státní zástupce, že nemohla zvýšit trest

...že policie ztratí zcela zásadní důkaz

...že existenci tohoto důkazu může zastoupit rekonstrukce a soud ji odmítne

...že na zbrani odsouzeného byla krev? Kde by se tam vzala? Dle soudu přece střílel z 1.5m a poškozený ho nebil

...že ...že ...že

Já z toho mám poměrně kyselý pocit, že právo i spravedlnost dostaly pěkně na ... zadek. Přesto, že to bylo patrně v rámci zákonných mezí.

Vše o případu, časovou chronologii, scan všech důležitých dokumentů můžete nalézt na http://pravo.mujglock.com

 Případně trochu delší shrnutí případu (ale kratší, než výše uvedený odkaz) vyšlo v březnové Střelecke revue a první strana článku je zde: http://www.streleckarevue.cz/kategorie.aspx/prave-vyslo/upload/vyslo3_2012/062.pdf

EDIT:

Jelikož zatím nemám možnost dávat více odpovědí pod vlastní příspěvek než jeden, budu dopisovat některé věci sem.

a) co výpovědi ostatních - ono je to v těch materiálech. Dívka až do chvíle střetu potvrdila verzi střelce (že ji přivezli s kamarádem, že je pozvala,...). Dále pak řekla, že po použití pepřového spreje byla zasažena tímto do obličeje a nic neviděla. Tato odpověď byla vzata na vědomí a nebyla označena za účelovou. Výpověď kamaráda, který potvrdil to, co říkal střelec, byla označena za účelovou.

b) "že poškozený vykazoval střelce ze svého pozemku" - to není tak úplně pravda - minimálně z pohledu střelce, ale asi i ze všech pohledů. Minimálně z pohledu střelce ho na pozemek k vlastní chatě pozvala ta dívka, která o tom postřeleném přd střelcem mluvila jako o svém strýci a sama řekla střelci, ať si ho nevšímá. Po pravdě - já bejt s babou u chatky a přijít někdo ožralej, kdo se hrubě naváží do toho, že si mě tam baba pozvala, taky bych váhal, jestli ji po mém odchodu třeba neseřeže. A nehledě na to, že soud se nikde vecně nevypořádal s tím, jestli skutečně ze zahrady již odcházel, jak tvrdí střelec nebo ne.

c) zajímavým faktem je, že i státní zástupce požadoval 2 roky podmínku. Soudce udělil 4 roky na tvrdo.