LEX logo

 

Rádi bychom však o tomto případu informovali občanskou veřejnost a média, zejména o skutečnosti, že jmenovaný podal ústavní stížnost pro porušení práva na zákonného soudce a práva na spravedlivý proces, která byla již dne 23.10.2012 zaevidována pod spisovou značkou IV.ÚS 4053/12, a dosud nebylo nařízeno ústní jednání.

Je velmi důležité, jak rozhodne Ústavní soud o podané ústavní stížnosti. Může a měl by přinejmenším zrušit usnesení Nejvyššího soudu ČR o odmítnutí dovolání a usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, neboť státní zástupkyně Nejvyššího státního zastupitelství ve vyjádření k dovolání obviněného ze dne 22.05.2012 uvedla:

„…Závěrem nezbývá než konstatovat, že dovolání obviněného Václava Houšteckého je opodstatněné v tom smyslu, že v jeho věci rozhodl soud, který nebyl obsazen náležitě podle předem seznatelných pravidel, čímž bylo porušeno jeho právo na zákonného soudce. Teprve zákonný soudce je oprávněn hodnotit důkazy a vyvozovat z nich právní závěry, viz zejména § 2 odst. 5 a 6 trestního řádu. Z těchto důvodů navrhuji, aby Nejvyšší soud České republiky podle § 265k odst. 1 trestního řádu zrušil usnesení Krajského soudu v Ústí na Labem ze 8.6.2011 sp. zn. 4 To 548/2010, jakož i všechna další rozhodnutí na zrušené usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu, a dále aby podle § 265l odst. 1 trestního řádu přikázal soudu druhého stupně věc v potřebném rozsahu znovu projednat a rozhodnout…“

A proto také záleží na tom, zda občané a média se budou zajímat o řízení o této ústavní stížnosti nebo zůstanou lhostejnými, neboť právě teď se jich to osobně ani jejich příbuzných či známých netýká.

Sdružení LEX o.s. vyjadřuje tímto plnou podporu Václavu HOUŠTECKÉMU a jeho matce v jejich úsilí za zrušení rozhodnutí o vině a trestu a za spravedlivé projednání a rozhodnutí v této trestní věci, neboť porušením práva na zákonného soudce a práva na spravedlivý proces došlo k hrubému zásahu do občanských práv Václava HOUŠTECKÉHO.

starší články v médiích:

 
Přehledný průběh kauzy: http://www.mujglock.com/strelba-v-krusnych-horach.html
Spisový materiál: http://www.mujglock.com/strelba-v-krusnych-horach-spis.html