LEX logo
2. březen 2014

Předkládáme vám článek jednoho z našich členů. Článek se zakládá pouze na jeho osobních názorech a nevyjadřuje oficiální stanoviska ani postoje sdružení LEX o.s.: První, co musím uvést je to, že tento článek nevyjadřuje oficiální stanovisko Lexu, jde pouze o můj názor a za případné následky nesu odpovědnost jenom já. Všichni jste asi zaznamenali aktivity komisařky Malmström na půdě EU. Mnozí z vás jí mají za poněkud retardovanou samici tura domácího, a pokud čtete „Zprávu Evropské komise o střelných zbraních a bezpečnosti...

číst dále...
12. leden 2014

Z čísla 1/2014 časopisu Střelecká revue jsme převzali tento zajímavý článek:   Maria Butina je usměvavá a komunikativní rusovláska, která ve sdružení Pravo na oružje (Právo na zbraň) zastává funkci předsedy. Do Prahy přijela, aby se setkala s členy sdružení Lex a zúčastnila se valné hromady, představila ruské sdružení držitelů zbraní a navázala spolupráci mezi oběma sdruženími. Kdy bylo vaše sdružení založeno, a jaké okolnosti jeho založení doprovázely? Naše sdružení existuje tři roky a jeho založení nedoprovázely...

číst dále...
5. leden 2014

Z čísla 1/2014 časopisu ZBRANĚ & NÁBOJE jsme převzali tento zajímavý článek:   Z rozlehlé plochy armádní střelnice nedaleko Tábora po celý den duněly salvy ran. Nešlo však o klasické vojenské cvičení, ale jakési netradiční instrukčně-metodické zaměstnání. Účastníky také nebyli běžní řadoví příslušníci armády, ale instruktoři střelecké přípravy, kteří právě zde prodělávali přípravu cílenou na nejnovější techniky a postupy ovládání služebních zbraní i na moderní didaktické metody v této specifické oblasti. Není...

číst dále...
8. prosinec 2013

Kromě federálního zbraňového zákonodárství platí v každém členském státě USA ještě státní zákony. A právě v těch panují obrovské rozdíly. Vztah státní a federální legislativy je poměrně komplikovaná záležitost. Teoreticky by mělo platit, že státní zákony nesmějí být s federálními v rozporu a že federální zákony jsou závazné na celém území Spojených států, realita ale bývá často odlišná.

číst dále...
17. listopad 2013

Prsty pryč od práva na zbraně – EU není kompetentní – bavorský návrh ve výboru pro vnitřní věci Spolkového sněmu přijat. „Starat se o vnitřní bezpečnost je v první řadě úloha členských států – EU a nikoliv EU samotné“. Těmito slovy zdůraznil bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann, že regulace získávání, držení a nošení střelných zbraní nepatří k úlohám EU.

číst dále...
16. listopad 2013

Vážený/á pane/paní komisaři/poslankyně/poslanče, dne 21. 10. 2013 podala expertní skupina komisařky Cecilie Malmströmové Evropskému parlamentu zprávu nazvanou „Firearms and the internal security of the EU: protecting citizens and disrupting illegal trafficking“, ve které navrhuje vypracování legislativních opatření, která mají zabránit šíření nelegálních zbraní, ale také...

číst dále...
15. listopad 2013

Na letošní pravidelnou valnou hromadu občanského sdružení LEX o.s., která se proběhla v Praze dne 9.11.2013, přijala pozvání Maria Butina, předsedkyně ruské oganizace Право на оружие (výslovnost [práva na arúžije] = The right to bear arms = právo na zbraň). Členové představenstva a další členové LEX o.s. pro ni připravili doprovodný program...

číst dále...
3. listopad 2013

V lidovém podání jsou USA často považovány za zemi, kde můžete koupit kulomet v supermarketu. Je to tak ale doopravdy? Poslední část našeho zbraňově právního seriálu, která se vzhledem k svému rozsahu rozprostírá přes dvě čísla, se bude týkat právě Spojených států amerických a tamní velmi komplikované a v mnoha případech silně rozporuplné zbraňové legislativy. Komplikovanost je dána na jedné straně samotným charakterem amerického práva, které je téměř ve všech státech (kromě Louisiany) tzv.

číst dále...
13. říjen 2013

Říká se, že v lásce a válce je dovoleno vše. Ohledně toho prvního existují značné neshody, snahy dát určitý řád válečnému úsilí a klást mu omezení jsou však mnohem konkrétnější a prokazatelné už z dob starověku. Většina lidí ví, že existují jakési Ženevské konvence, mají však jen mlhavé povědomí o tom, co obsahují. Je to zřejmě i proto, že v našich končinách naštěstí nejsou moc potřeba.

číst dále...
22. září 2013

Zájem některých Čechů a Moravanů o svou slavnou vojenskou minulost v posledních letech neklesá, ba právě naopak. Počet klubů vojenské historie navzdory ekonomické recesi stále roste. Mnoho z nich sice po čase skončí, ale některé si už vydobyly renomé mezi odbornou i laickou veřejností, například svými veřejnými vystoupeními a publikační činností. Motivace a výzbroj těchto – často vlastenecky zaměřených – sdružení mohou být nejen předmětem obdivu, ale třeba i posměchu laické veřejnosti. Proč to ti lidé vlastně dělají, napadne...

číst dále...